Thượng hội đồng về tính đồng nghị, đang diễn ra sôi nổi và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2023, là “canh bạc lớn nhất của triều đại giáo hoàng này,” linh mục Dòng Tên Thomas Reese nói. Cha Reese nói: “Quá trình này có thể thành công trong việc mang lại sự đoàn kết hơn cho giáo hội, hoặc nó có thể dẫn đến xung đột và chia rẽ lớn hơn. Trong khi dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô 16, các thượng hội đồng là “các công việc được quản lý theo giai đoạn, nơi chương trình nghị sự và cuộc tranh luận được kiểm soát cẩn thận” và nơi các giám mục quan tâm nhiều hơn đến việc thể hiện “lòng trung thành của họ với Đức Giáo Hoàng và giáo huấn của ngài” hơn là “tư vấn”.

Cha Reese lập luận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã phá vỡ truyền thống đó. Đối với vị Giáo hoàng Á Căn Đình, mọi người đều có thể thể hiện mình, nhưng nên cẩn thận không “'chính trị hóa' quy trình thượng hội đồng” bằng cách muốn thúc đẩy các chương trình nghị sự nhất định. Thượng Hội đồng phải là “thời gian cầu nguyện, lắng nghe và phân định”.

Tuy nhiên, Cha Reese than thở rằng “những người bảo thủ quá sợ hãi và những người tiến bộ quá thiếu kiên nhẫn cho một quá trình như vậy.” Do đó, tu sĩ Dòng Tên tỏ ra “bi quan,” trong khi cầu nguyện rằng “Đức Phanxicô một lần nữa có thể làm chúng ta ngạc nhiên”.
Source:National Catholic Register