Tân Ban Điều Hành Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2022-2025

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình để làm gì?

Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình (Marriage Family Enrichment Program) ( CTTTHNGĐ), giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, liên hệ giữa cha mẹ và con cái, và phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Đồng thời liên hệ với anh chị em trong môi trường đang sống và làm việc, nhất là với Cộng Đồng dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”. Diễn tả Tình “Yêu Thương Gần Gũi Bằng Việc Làm” cụ thể hằng ngày (nên Thánh trong những công việc hằng ngày).

Xem Hình

Dựa trên Nền Tảng Là Khiêm Nhường: Biết Lỗi, Nhận Lỗi, Xin Lỗi, Sửa Lỗi và Tha lỗi.

Thời gian khóa học: Khóa học gồm có 6 buổi, tùy theo từng địa phương và điều kiện mà có thể diễn ra trong hai ngày trọn. Hoặc 3 ngày (tối nghỉ), hoặc 6 buổi tối, hoặc 3 Chúa nhật liên tiếp.

Sau khi tham dự Khóa Căn Bản, Tham dự viên sẽ trở thành các song nguyền (hai người do lời thề nguyền mà trở thành vợ chồng) và Hoạt Động Tông Đồ Song Đôi (hai vợ chồng cùng hoạt động, cùng sinh hoạt).

Các Song nguyền được tổ chức thành các liên gia (nhóm). Các liên hợp gia (gồm nhiều liên gia trong các giáo xứ),cấp giáo hạt, cấp giáo phận, cấp quốc gia, cấp thế giới.

Dưới sự hướng dẫn của Cha Linh nguyền (linh hướng) tại mỗi giáo xứ. Cấp giáo phận, cấp quốc gia là Cha Tổng Linh Nguyền.

T N BAN ĐIỀU HÀNH CTTTHNGĐ Giáo phận Đà Nẵng, NHIỆM KỲ 2022- 2025

Mang tinh thần của những ngày gặp mặt HỘI ĐỒNG SONG NGUYỀN VIỆT NAM LẦN III tại trung tâm mục vụ Giáo phận Đà Lạt. Ban điều hành CTTTHNGĐ Giáo phận, trở về trong niềm vui và hy vọng CTTTHNGĐ sẽ được hồi sinh sau thời gian dịch bệnh Covid-19 tạm lắng. vì vậy Ban điều Hành và Đại diện các Liên Gia trong Giáo phận tổ chức họp mặt gặp gỡ, lắng nghe nhau và phân định, để có những kế hoạch hoạt động phù hợp trong tương lai của CTTTHNGĐ tại Giáo phận Đà Nẵng.

Trong tinh thần đó, lúc 9 giờ ngày 28 / 7 / 2022 vừa qua, tại hội trường Giáo xứ Thanh Bình, Giáo phận Đà Nẵng. Ban Điều hành CTTTHNGĐ Giáo phận đã có cuộc họp Song Nguyền đặc biệt, nhằm bầu chọn lại Ban điều hành mới, nhiệm kỳ 2022 - 2025. đến dự có Cha Giuse Vũ Dần - Tổng Linh NGuyền CTTTHNGĐ Giáo phận Đà Nẵng, Tổng Vấn Nguyền CTTTHNGĐ Việt Nam. Cha Giuse Huỳnh Công Duy Minh – Quản xứ Giáo xứ Thanh Bình – Đặc trách mục vụ Gia đình Giáo phận Đà Nẵng. Sơ Têrêsa Phan Thị Thanh Hương- Linh Trợ; Anh chị Từ Liên - Chủ Nguyền toàn quốc và trưởng của 11 Liên Gia trong toàn Giáo phận Đà Nẵng.

Cuộc họp có 2 nôi dung chính: Lắng nghe các Trưởng Liên Gia chia sẻ những hoạt động CTTTHNGĐ trong thời gian qua và Bầu Ban Điều Hành CTTTHNGĐ Giáo phận, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong 2 năm qua, do bị ảnh hưởng Dịch Covid-19, các hoạt động của CTTTHNGD GP tạm ngưng. Nhưng hiện nay dịch tạm kiểm soát được, vì vậy Ban điều hành cần đề ra các kế hoạch phục hồi, sinh hoạt Liên Gia và những dự kiến tương lai gần, kế hoạch Ban điều hành đến thăm và tham dự cuộc Họp Liên gia mỗi năm 2 lần, Đồng thời cần sự nhiệt tâm phục vụ của từng Song Nguyền.

Cũng trong cuộc họp, Cha Giuse Vũ Dần – Tổng Linh Nguyền CTTTHNGĐ Giáo phận đã mời Cha Giuse Huỳnh Công Duy Minh, đảm nhận Tổng Linh Nguyền CTTTHNGĐ Giáo phận. Đồng thời Cha Giuse Vũ Dần xin nghĩ vì tuổi cao ( 03 / 10 / 1940-2022) và sức khỏe không cho phép.

Lúc 10 giờ cùng ngày, sau nhiều đề cử và chọn lựa, Tân Ban Điều hành CTTTHNGĐ Gp Đà Nẵng đã được bầu chọn:

Sơ Tê rê sa Phan Thị Thanh Hương – Linh trợ;

Ban điều hành CTTTHNGĐ Giáo phận Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2022 – 2025 có các thành viên:

Chủ Nguyền: Gia cô bê HOÀNG ĐỨC DŨNG & Maria Phạm Thị Tỵ

Phó Nguyền Nội vụ: Philippipphê TRẦN THANH LONG & Anê TRƯƠNG THỊ NGỌC MAI

Phó Nguyền Ngoại Vụ: Px NGUYỄN ĐỨC THỌ & Anna Hồ THị lỢI

Phụ tá Giám Nguyền Trường Nội Dung: Lôrensô NGUYỄN VĂN YÊN & Anna NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Trưởng Ban Song Nguyền: Giuse NGUYỄN VĂN HỒNG & Maria NGUYỄN THỊ THU HÓA

Trưởng Ban Liên Gia: Gioan Baotixita ĐẶNG VĂN V N & Clara NGÔ THỊ THANH THỦY

Ký Nguyền: Lôrensô NGUYỄN VĂN YÊN & Anna NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Quỹ Nguyền: Giuse LÊ HỒNG KHANH & Anê NGUYỄN THỊ THANH CẢNH

Ủy Viên Truyền Thông: Tôma TRƯƠNG VĂN N & Anna NGUYỄN THỊ LOAN

Ủy viên Khánh tiết: Giuse NGUYỄN HỮU VINH & Matta TRẦN NGUYỄN BÍCH OANH

Ủy viên Phụng vụ: Tađêô TRẦN VĂN QUANG & Têrêsa PHAN THỊ LAN ANH

Ủy viên Thánh ca: Philippipphê TRẦN THANH LONG & Anê TRƯƠNG THỊ NGỌC MAI.

Nguyện xin Ba Đấng, Giêsu – Maria - Giuse chúc lành cho Giáo phận Đà Nẵng và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình chúng con.

Tôma Trương Văn n

( Viết theo tài liệu và thông tin do Ký Nguyền Đà Nẵng: : Lôrensô NGUYỄN VĂN YÊN & Anna NGUYỄN THỊ HƯƠNG cung cấp )