(Fides 11/7/2005). Trong bản tin của thông tấn xã Fides thuộc Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc phát đi ngày 11/7/2005, cái chết của bác sĩ Ý, Annalena Tonelli, thiện nguyện viên của Caritas tại Borama, Somaliland phía Bắc Somalia, hôm 5/10/2003 đã là điểm khởi đầu cho một loạt các hành động khủng bố nhắm vào thế giới phương Tây của Al Quaida tại Somalia.

Fides trích thuật báo cáo của International Crisis Group hôm 10/7/2005 và các nguồn tin từ Giáo Hội địa phương cho biết quân khủng bố Al Quaida treo giải 5,000 Mỹ Kim cho ai giết được một người Tây phương và 25,000 Mỹ kim cho những ai dám tự sát bằng bom.

International Crisis Group cho biết nhiều nhóm Hồi Giáo cuồng tín đang hoạt động mạnh trong những vùng Mogadishu do phiến quân kiểm soát và nhiều thành viên trong các nhóm này đã từng dự các khóa quân sự tại Afghanistan.

Chỉ tính riêng trong vùng Somaliland là vùng được coi là an ninh nhất Somalia, trong thời gian từ 10/2003 đến 4/2004 đã có 4 thiện nguyện viên của các tổ chức bác ái bị giết chết.

International Crisis Group cảnh báo rằng cả các lực lượng gìn giữ hòa bình Phi Châu cũng bị các nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo mua chuộc để làm ngơ cho chúng hoạt động.

Somalia hiện có 8,591,600 dân. Đa số theo Hồi Giáo Sunni.