VATICAN (Zenit. org) Điện văn chia buồn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vì những nạn nhân bị nổ bom khủng bố tại Luân Đôn, do Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gởi cho Đức Hồng Y Cormac Murphuy O'Connor, tổng giám mục Westminster và cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Anh Quốc và Xứ Wales.

* * *

Gởi Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor

Rất đau buồn vì những tin về các vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Luân Đôn, Đức Thánh Cha dâng những lời nguyện sốt sắng cầu cho các nạn nhân và cho tất cả những ai đau buồn. Đang khi ngài xót xa về những hành vi man rợ chống lại nhân loại này, ngài xin Đức Hồng Y chuyển tới các gia đình của những nạn nhân sự gần gũi thiêng liêng của ngài trong thời gian đau thương này. Ngài cầu xin sự an ủi mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho trong những tình huống này trên dân cư Anh Quốc.

Hồng Y Angelo Sodano

Quốc vụ Khanh