Trong buổi gặp gỡ với 400 tín hữu thuộc Giáo phận Roma ngày 18/9, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023. Cuộc hành trình là “một sự năng động của lắng nghe lẫn nhau, được thực hiện ở tất cả các cấp của Giáo Hội, có sự tham gia của toàn thể dân Chúa.” Chủ đề là: “Vì Giáo hội Đồng nghị: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”. Thượng Hội Đồng sẽ khai mạc long trọng vào ngày 9-10 tháng 10 tại Roma và vào ngày 17 tháng 10 tại mỗi Giáo hội địa phương. Giáo phận như là Giáo hội hành động cùng nhau để trở thành “một dân tộc vĩ đại”. Giai đoạn nền tảng sẽ là việc tổ chức Đại hội Thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội Đồng Giám Mục diễn ra vào tháng 10 năm 2023, sẽ được tiếp theo bởi những giai đoạn thực hiện liên quan đến các Giáo hội địa phương.

Giai đoàn đầu tiên của tiến trình (tháng 10 năm 2021 – tháng 4 năm 2022) là giai đoạn liên quan đến các Giáo hội giáo phận riêng lẻ. “Đó là lý do tại sao tôi ở đây, với tư cách là giám mục của anh chị em, để chia sẻ, bởi vì điều rất quan trọng là Giáo phận Roma phải cùng nhau dấn thân với niềm xác tín vào cuộc hành trình này”, Đức Giáo Hoàng nói. Người giải thích rằng “tính đồng nghị thể hiện bản chất của Giáo Hội, hình thức, phong cách của nó, sứ vụ của nó”. Từ "hội đồng", trên thực tế, chứa đựng tất cả những gì chúng ta cần hiểu: "Bước đi cùng nhau".

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết giai đoạn cấp giáo phận là rất quan trọng vì nó liên quan đến việc lắng nghe tất cả những người đã được rửa tội. Người nhấn mạnh rằng “có nhiều lực cản để vượt qua hình ảnh một Giáo hội bị phân chia cứng nhắc giữa lãnh đạo và cấp dưới, giữa những người dạy và những người phải học, mà quên mất rằng Chúa thích lật ngược các vị trí. Bước đi cùng nhau khám phá chiều ngang chứ không phải chiều dọc như đường thẳng của nó ".

Thượng Hội Đồng Giám Mục lần XVI sẽ thu góp tài liệu như sau: 1/Tài liệu Chuẩn bị (tháng 9 năm 2021). 2/ Cử hành Hội nghị Giáo phận (9& 10 tháng 10 tại Roma và ngày 17 tháng 10 tại các giáo phận địa phương). 3/ Tổng hợp từ Hội nghị các Giáo hội Đông phương và các Hội đồng Giám mục (tháng 10 năm 2023). 4/ Tài liệu Làm việc (tháng 9 năm 2022). 5/ Hội nghị các Miền hoặc các Châu (trước tháng 3 năm 2023) gồm các Hội nghị Quốc tế của các Hội đồng Giám mục. 6/ Tài liệu cuối cùng (tháng 3 năm 2023). 7/ Tài liệu Làm việc 2 (tháng 6 năm 2023). 8/ Tài liệu cuối cùng tại Roma (tháng 10 năm 2023)

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP