Các nhà lãnh đạo của các nhóm cử hành phụng vụ truyền thống đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu “một cuộc đối thoại nhân bản, cá nhân, tin cậy, xa rời các hệ tư tưởng hoặc sự lạnh nhạt của các sắc lệnh hành chính”.

Tuyên bố, được đưa ra tại Pháp, chỉ ra rằng các nhóm cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống lo ngại sẽ bị hạn chế hơn nữa sau Tự Sắc Traditionis Custodes.

Trong một phản hồi chung liên quan đến Tự Sắc Traditionis Custodes, họ yêu cầu các giám mục Pháp chỉ định một người hòa giải có thể tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại. “Chúng tôi cần sự lắng nghe và thiện chí. Không nên lên án nếu không có đối thoại trước”.

“Chúng tôi muốn có thể gặp gỡ một người mà đối với chúng tôi là gương mặt của tình mẫu tử của Giáo hội”. Tuyên bố của họ cầu xin sự hiểu biết về “những người đã tin tưởng vào lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô 16. “

Các nhà lãnh đạo của các nhóm cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống đã bác bỏ cáo buộc rằng họ không chấp nhận các giáo lý của Công đồng Vatican II. “Chúng tôi khẳng định sự tuân thủ của chúng tôi đối với huấn quyền, trong đó có Công đồng Vatican II và những gì sau đó. Chúng tôi trung thành tùng phục thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng Tối cao và của các Giám mục giáo phận”.

Tuyên bố bao gồm một lời nhắc nhở rằng các nhóm cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống được thành lập theo quy chế được Tòa thánh phê chuẩn và các thành viên của họ đã tuyên thệ tuân theo các quy tắc đó — bao gồm cả việc tuân thủ phụng vụ truyền thống. “Liệu chúng ta có thể tước đoạt của họ những gì Giáo hội đã hứa với họ qua miệng của các Đức Giáo Hoàng hay không?”.

Tuyên bố được ký bởi các bề trên của Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô, Tu đoàn Linh mục Chúa Kitô Vua, Tu đoàn Mục tử Nhân lành, và một số nhóm tu sĩ nam nữ khác.
Source:Catholic World News