CHIỀU
Ảnh của Diệp Hải Dung

Hoàng hôn buồn cảnh vật cũng lặng im
Mây lơ lửng rớt chìm trong nỗi nhớ
Tình thắm thiết sao đành gieo bỡ ngỡ
Tơ rã rời duyên nợ phủ rong rêu
(DHD)