MẸ MỚM CON ĂN
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Dù cho mẹ đói hay no
Mớm cho con nhỏ bụng no mẹ mừng
(bt)