Hòa chung tâm tình cùng với toàn thể Giáo Hội. Giáo xứ Tân Việt đã cử hành nghi thức phụng vụ của ngày thứ Sáu Tuần Thánh bao gồm: tưởng niệm cuộc thương khó và suy tôn Thánh Giá lúc 17g thứ sáu 02/04/2021 cùng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Nghi thức bắt đầu bằng việc Lm chủ tế phủ phục trước bàn thờ cùng với cộng đoàn cầu nguyện. Tiếp đến là phần phụng vụ Lời Chúa bằng ba bài đọc Is ( 52,13- 53,12), Dt ( 4,14-16) và bài thương khó Ga ( 18,1-19,42).

Xem Hình

Sau bài thương khó, Lm chánh xứ đã chia sẻ: Hình ảnh nổi bật của ngày thứ Sáu Tuần Thánh chính là cây Thánh Giá nơi Chúa chúng ta bị treo lên. Thập giá này không phải là một tai nạn nhưng là dấu chỉ của tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta nơi Chúa Giêsu con một của Ngài.

Ước mong hôm nay chúng ta cũng góp phần làm cho cuộc khổ nạn của Chúa được sáng lên qua những hành vi yêu thương sẻ chia của chúng ta đối với anh chị em chúng quanh.

Nghi thức tiếp tục với 10 lời nguyện cho những nhu cầu của Giáo Hội và mọi thành phần trong toàn thể nhân loại.

Nghi thức Suy tôn Thánh Giá, Lm chủ tế giơ cao Thánh Giá và xướng 3 lần: “ Đây là gỗ Thánh Giá nơi treo Đấng cứu độ trần gian”cộng đoàn đáp: “ Chúng ta hãy đến thờ lạy”. Linh mục chủ tế đặt Thánh Giá nơi tôn nghiêm để cộng đoàn cùng chiêm ngắm và thờ lạy.

Vinh sơn Trần văn Đẩu