HOA VÀNG LÂP LÓ BÊN TƯỜNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Hoa vàng rực rỡ bờ tường,
Như anh trộm ngó, thầm thương cô nàng.
(Lm NTT)