Video sẽ bắt đầu từ 6g tối ngày 20-February-2021 theo giờ Việt Nam