ĐAU ĐÂY TẾT ĐANG VỀ

Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Tết đã đến rồi, trời xanh lơ!

Vạn vật thiên nhiên tủm tỉm cười!

(NTT)