HÀNG RONG NGÕ HẸP

Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)

Người ta tiệm rộng phố sang

Tôi đây một túp xuềnh xoàng ngõ sau

(bt)