Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Trong suốt năm phụng vụ, Giáo Hội lần lượt trình bày cho chúng ta những mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chương trình cứu rỗi. Hôm nay, Giáo Hội muốn tóm tắt sứ điệp của năm phụng vụ bằng lễ kính Chúa Kitô Vua.

Qua ý nghĩa của thánh lễ hôm nay, chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua là Chúa trên hết các chúa. Chúng ta thử kiểm điểm đời sống của mình đã phục vụ Vị Chúa mà chúng ta tôn vinh hôm nay một cách thiết thực không? Qua các bài đọc chúng ta sắp nghe, Vua Giêsu được trình bày như là một Vị Vua nhân hậu dẫn dắt đoàn chiên trên đồng cỏ xanh tươi. Ngài được sánh ví như mục tử chăn dắt đoàn chiên.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây.

TRƯỚC BÀI I:

Tiên tri Êzêkiel dùng hình ảnh người chăn chiên để diễn tả sự quan phòng của Thiên Chúa Giavê đối với nhân loại. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu dùnh hình ảnh nầy trong bài Tin Mừng, để ám chỉ Ngài là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành mà Êzêkiel đã nói nghĩa bóng trong bài đọc thứ I hôm nay.

TRƯỚC BÀI II:

Thánh Phaolô tóm lượt tất cả lịch sử ơn cứu độ từ Adong tới thời thế mạt. Lịch sử nầy được Thiên Chúa quan phòng sắp xếp và giao trọn quyền điều hành trong tay Đức Kitô là Vua.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:

Phúc âm thuật lại việc Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ II trong vinh quang, để phán xét thế gian. Tất cả đều được phán xét về sự dữ hay lành đã làm khi còn sống. Đặc biệt về khía cạnh bác ái.Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Chúa Giêsu đã phán: "Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc..." Chúng ta cầu xin ơn Chúa giúp để mọi người đều được xứng đáng là những đứa con trung hiếu của Cha trên trời.

1. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Các Đức Giám Mục, Linh mục, là những đấng chăn chiên, mà Chúa đã đặt lên coi sóc đàn chiên Chúa. Xin cho các ngài luôn minh chứng cho thế gian tinh thần phục vụ nhiệt thành trong nhiệm vụ là những Chủ Chăn. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những vị lãnh đạo các quốc gia, xin cho các ngài biết nhiệt tình phục vụ dân trong xứ sở, quốc gia của họ bằng một tâm hồn quảng đại, để thần dân được sống trong an bình và thịnh vượng. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta luôn ý thức giá trị cao cả của tình bác ái huynh đệ, để khi đối diện với Vua Kitô trong ngày phán xét, chúng ta không phải trả lẽ nặng nề vì chúng ta đã không quên giúp đỡ anh chị em chúng ta khi còn tại thế. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho Các Linh Hồn đã nghe tiếng của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, ra đi trước chúng ta, những nạn nhân của Covid-19… Ước gì qua tình thương hải hà của Chúa họ sẽ được Chúa gọi là: "Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng phần gia nghiệp đã sắp sẵn cho các ngươi..." Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Trong ít giây thinh lặng… chúng ta nhớ đến những linh hồn mà chúng ta cần nhớ đến trong Mùa Báo Hiếu năm nay, những ân nhân, họ hàng nhất là những linh hồn mồ côi… Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Cha, qua chương trình quan phòng kỳ diệu của Cha, đối với ơn cứu độ, Cha ước mong mọi người sống trong yêu thương. Xin cho cuộc sống trần thế nầy giúp chúng con có cơ hội phục vụ và nâng đỡ anh chị em đồng loại mà họ cùng đồng hành với chúng con trên con đường về Nhà Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen.