Melbourne, Ngày 15/11/2020. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật. Tại Nhà thờ Mẹ là Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Trong hoàn cảnh khó khăn trong mùa đại dịch, tuy không có máu đổ đầu rơi như thời tiền nhân anh dũng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hằng trăm năm trước. Và để tuân thủ theo những quy định an toàn về y tế của chính phủ Tiểu Bang Victoria, Đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được tổ chức tuy đơn sơ nhưng rất trọng thể.

Đại lễ do Ban Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Ban Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melboune, cùng với quý ban ngành trong cộng đồng đã tổ chức thánh lễ đồng tế “trực tuyến” mừng kính Các Thánh Tử Đạo (CTTĐ) Việt Nam Thật sốt sắng và cảm động.

Thánh Lễ Đồng tế do Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, trưởng ban điều hợp ban tuyên úy chủ tế, cùng với quý Linh mục Đặng Nhật Trường, Giuse Vũ Xuân Hiếu Tuyên úy Cộng đoàn Thánh Toma Thiện, và Giuse Nguyễn Bảo Quốc tuyên úy Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đồng tế.

Hiện diện trong thánh lễ hạn chế, qua màn hình, chúng tôi thấy quý vị Trưởng và phó ban mục vụ cộng đồng và Ban mục vụ Cộng đoàn Thánh Toma Thiện. Đặc biệt, Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với hơn 100 ca viên, nhưng vì lệnh hạn chế, chỉ có 6 ca viên gồm cả ca trưởng và một nhạc công đại diện hát thánh ca cho buổi đại lễ, và cũng là bổn mạng của liên ca đoàn.

Cộng đoàn Toma Thiện do ông trưởng ban Trương Tấn Phát rước Xương các thánh tử đạo lên an vị trang trọng trước ảnh CTTĐ, cùng với đại diện cộng đoàn dâng và đặt hoa lên trước ảnh và xương Các Thánh Tử Đạo.

Nhìn quý linh mục đồng tế trong phẩm phục mầu đỏ, miệng đeo khẩu trang với khoảng cách an toàn theo lệnh của chính phủ mà cũng cảm thấy xót xa, như nhìn lại cảnh xưa khi các thánh tử đạo bị chịu nhục hình! Tuy đây mới chỉ là một chút khó khăn cấm đoán trong mùa đại dịch, và chúng ta cảm tạ CTTĐ, cảm tạ Thiên Chúa cho chúng ta còn có phương tiện truyền thông hiện đại để nối kết nhau lại trong các thánh lễ trực tuyến.

Đại lễ kết thúc với lời cảm ơn của ông Trần Ngọc Cẩn trưởng ban mục vụ cộng đồng, và lời chúc Giáng Sinh, năm mới sớm của Linh mục Nguyễn Hữu Quảng Trưởng ban điều hợp ban tuyên úy của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne.

Được biết, những năm không có dịch, Đại Lễ CTTĐ Việt Nam luôn tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo phận Melbourne, với các nghi thức rất trọng thể, như rước kiệu, phát phép lành tòa thánh cho các đôi hôn nhân kỷ niệm 5, 10, 15, 20, 25, đến 50, 60 năm ngày cưới với rất đông giáo dân Việt Nam, và các đại lễ thường do quý Giám Mục và quý Linh mục Việt Nam tại Úc hay tại quê nhà sang chủ tế.