DẤU THỜI GIAN
Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)

Thời gian quyền phép từ trời
Thông minh, tiền bạc chẳng rời được đâu
(bt)