HOÀNG HÔN TRANH VẼ TỪ TRỜI/SUNSET
Ảnh của Robert Helfman


Tạ ơn tranh vẽ của Trời
Ban cho nhân loại tuyệt vời hoàng hôn
(bt)