FLORIDA - Linh mục Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ: Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu sáng nay 24/10 cho biết ngày hôm qua đã chuyển $20,000.00 mỹ kim về Việt Nam để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt đang bị ảnh hưởng bởi những cơn bão những tuần qua.

Đây là quyết định được thông qua sau cuộc họp viễn liên của Ban Thường Vụ Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ vào ngày 20/10/2020 với mục đích cổ động các Giáo xứ và Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa kỳ tùy khả năng và hoàn cảnh cho phép tích cực đóng góp hiện kim để giúp cứu trợ nạn nhân lũ Miền Trung. Xin nhấn vào đây xem thông báo Liên Đoàn CGVN kêu gọi cứu trợ

Mọi đóng góp cho chương trình cứu trợ xin gửi về cho:
The Federation of Vietnamese Catholic in the USA
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
15 W. Par St., Orlando, FL 32804


Liên Đoàn CGVN là tổ chức "Bất Vụ Lợi" (Non-Profit Organization) nên mọi đóng góp được khấu trừ khi khai thuế.

Xin mọi người tích cực ủng hộ cho chương trình cứu trợ này và xin Chúa chúc phúc lành cho công việc bác ái mà quí vị thực hiện vì yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Lm. John Trần Công Nghị
Trưởng ban Truyền Thông Liên Đoàn CGVNHK