ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đến giáo đường để tôn vinh và tán tụng Thiên Chúa, bởi vì chúng ta là thành phần của cộng đoàn Dân Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng không quên nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng chung của nhân loại. Bổn phận của người Kitô hữu, phải có tinh thần liên đới, trách nhiệm, đối với quốc gia chúng ta đang sống và thế giới xung quanh.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta, cuộc sống trần gian không thể tách biệt giữa đạo và đời. Nhưng Thiên Chúa muốn dùng cả hai để mang lại cho chúng ta sự sống thật. Tất cả mọi vấn đề đều phải hòa nhịp, tương quan lẫn nhau tùy khía cạnh để kiện toàn chương trình của Thiên Chúa.

Với những tư tưởng chuẩn bị vào thánh lễ đặc biệt hôm nay, giờ đây, xin mời Anh Chị Em cùng chung tiếng với Ca Đoàn… bắt đầu thánh lễ bằng bài ca nhập lễ sau đây.

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia, trình bày về ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, thể hiện qua vua Cyriô, qua sự hiểu biết của người phàm không bao giờ thấu hiểu được.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô ca ngợi dân thành Thessalônica, vì họ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa sống xứng đáng trong cuộc sống đức tin. Đây là gương mẫu tuyệt hảo cho những cộng đoàn Kitô hữu đó đây.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Giêsu nhắc nhở bổn phận những Kitô hữu đối với đất nước. Chúng ta có bổn phận phải trao lại những gì thuộc về Chúa và phải chu toàn trách nhiệm của một công dân trong đất nước đang sinh sống.


Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chỉ có một con đường chúng ta phục vụ và gắn bó với cộng đoàn đó là sống với tinh thần đùm bọc và cầu nguyện. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa những âu lo, nỗi lòng và nhu cầu cần thiết của chúng ta.

1. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội, xin cho Giáo Hội biết trung thành trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho nhân loại. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo các quốc gia và Giáo Hội, luôn ý thức địa vị của mình, để dùng khả năng và điều kiện Chúa ban, kiến tạo thế giới được đầy tình thương và công bằng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn xứ đạo chúng ta biết sống tương thân tương ái, luôn ý thức bổn phận và trách nhiệm đối với Nước Trời và Nước Thế Gian trong cách sống của một người Kitô hữu đang sống giữa đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Qua tinh thần của các bài đọc và bài chia sẻ, xin cho mỗi người Công Giáo chúng ta luôn sống thành thật và để lại những gương sống đạo tốt cho các thế hệ mai sau. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Qua lời cầu bầu của Hiền Mẫu Maria, xin cho các linh hồn được nghỉ yên đời đời. Đặc biệt là những nạn nhân của Covid-19. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Cha, chúng con biết Cha luôn lo lắng và chăm sóc chúng con. Xin Cha ban muôn ơn lành cho cộng đoàn cúng con qya lời chuyển cầu của hiền mẫu Maria, Mẹ của Con Yêu Dấu Cha là Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen