BÊN NHAU GIỮA CHỐN BAO LA
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Dù cho trước biển bao la
So ra vẫn kém tình ta với mình
(nđc)