CÂY ĐÀN VĨ CẦM TRONG TÙ
Ảnh của Lê Trị

Mười ba năm lẻ tù “cải tạo”
Kỷ vật còn đây gợi nhớ đời
Đã từng nắn nót trên cung phím
Kết bạn cùng ta lúc đơn côi
(Lê Trị)
Cây đàn Vĩ Cầm do chính tay Nhiếp Ảnh Gia
Lê Trị hoàn thành trong tù cải tạo,.
Hiện nay cây đàn này
được trưng bầy tại Viện Bảo Tàng
Di Sản Người Việt
(Vietnamese Heritage Museum).
Tại California.