Ảnh hưởng của cha mẹ và gia đình lên niềm tin của giới trẻ Hoa Kỳ

Gần 45% giới trẻ Công Giáo xác tín rằng họ tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Thông tấn xã của (Hiệp Hội Báo chí Công Giáo Á Châu) UCA ngày 14 tháng 9 năm 2020 cho hay: Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết giới trẻ ở Mỹ theo cha mẹ của họ trước các vấn đề tôn giáo.

Theo Bản nghiên cứu được công bố vào ngày 10 tháng 9 cho hay: Những cha mẹ theo Tin lành thì đa số con cái theo Tin lành, và các gia đình Công Giáo thì con cái nhìn nhận mình là người Công Giáo.

Phần lớn các cha mẹ không theo tín ngưỡng nào, thì con cái thường cho mình là vô thần, thuộc nhóm hoài nghi, hoạc “không có gì đặc biệt”.

“Nhìn chung, giới trẻ Hoa Kỳ đi tham dự các buổi lễ tôn giáo thường xuyên với cha mẹ: 44% thanh thiếu niên Hoa Kỳ nói họ đi lễ ít nhất một lần mỗi tháng, gần bằng tỷ lệ của cha mẹ họ tham dự thánh lễ hàng tháng khoảng 43%”.

Theo báo cáo, thì phần đa giới trẻ Hoa Kỳ theo niềm tin tôn giáo của cha mẹ họ, là giới trẻ trong các gia đình Công Giáo hay Tin lành.

24% thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-17 nói rằng tôn giáo “rất quan trọng” đối với họ, và 36% nói rằng tôn giáo quan trọng một “phần nào đó” mà thôi.

Tuy nhiên, chỉ có 27% thanh thiếu niên Công Giáo nói rằng tôn giáo “rất quan trọng”.

Trong khi nhìn chung, 18% thanh thiếu niên nói rằng tôn giáo “hoàn toàn không quan trọng”, và trong đó chỉ có 4% là giới trẻ Công Giáo ủng hộ quan điểm này.

Gần 45% thanh thiếu niên Công Giáo nói rằng họ tin vào Chúa “một cách tuyệt đối” và tham dự các thánh lễ hàng tuần (34% đến 40%).

Theo báo cáo của Pew nêu rõ: Chỉ có 41% thanh thiếu niên Công Giáo cho biết tin vào Chúa là điều cần thiết để sống tốt.

Thanh thiếu niên Tin lành sốt sắng hơn giới trẻ Công Giáo, có đến 45% đến 70% giới trẻ Tin lành tin vững chắc vào Chúa và 40% đến 64% đi tham dự các lễ nghi tôn giáo hàng tuần.

Báo cáo cho biết 81% phần trăm cha mẹ Công Giáo có con ở tuổi vị thành niên xác định các em là Công Giáo.