Hôm nay ngày 14.7, cơ quan Catholic News đăng tải lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ như sau:

“Convid-19 đã góp phần đóng cửa vĩnh viễn 130 trường Công Giáo trên 23 tiểu bang. Ngoài ra, các cuộc khảo sát nội bộ cho thấy mười phần trăm các trường Công Giáo hiện không chắc chắn nếu họ có thể mở cửa vào mùa thu này. Điều đó có nghĩa là có tới 500 trường Công Giáo trở lên có thể gặp nguy hiểm.

Vui lòng tham gia với Hội đồng Giám mục Hoa kỳ - USCCB để yêu cầu Quốc hội bao gồm cứu trợ bổ sung cho các trường Công Giáo trong gói cứu trợ khẩn cấp tiếp theo.

Các trường công đang yêu cầu 300 tỷ đô la, và điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các gia đình của trường Công Giáo bị ảnh hưởng vì dịch cũng nhận được cứu trợ khẩn cấp. Xin vui lòng dành chút thời gian để liên hệ với các Thành viên Quốc hội của bạn để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho các trường Công Giáo và các gia đình khó khăn trong gói cứu trợ Covid-19 tiếp theo. Chúng tôi đang yêu cầu Quốc hội tài trợ trực tiếp cho các gia đình về các chi phí giáo dục, bao gồm cả học phí trường Công Giáo.

Chúng tôi khuyến khích bạn thêm câu chuyện cá nhân của riêng bạn về trải nghiệm trường Công Giáo của bạn trong thông điệp.

Các trường Công Giáo rất cần sự giúp đỡ trong thời điểm không chắc chắn này. Hãy liên hệ với các thành viên của Quốc hội ngay hôm nay!”

Xin mời bạn vào trang mạng dưới đây của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ để gửi sứ điệp đến Dân biểu và Thượng nghị sĩ của bang theo mẫu soạn sẵn bằng Anh ngữ.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: https://www.votervoice.net/USCCB/Campaigns/75795/Respond

https://www.catholicculture.org/news/