Washington ngày 10 tháng 7 năm 2020 – Tiếp theo thông báo của một cơ quan tin tức quốc gia về các nhà thờ Công Giáo nhận được các khoản vay thông qua Chương trình Bảo vệ Tiền lương – Paycheck Protection Program, Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley của Thành phố Oklahoma, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ - USCCB về Tư pháp và Phát triển Con người, đã đưa ra tuyên bố sau đây để đáp lại:

“Giáo Hội Công Giáo là nhà cung cấp dịch vụ xã hội phi chính phủ lớn nhất tại Hoa Kỳ. Mỗi năm, các giáo xứ, trường học và các dịch vụ của chúng tôi phục vụ hàng triệu người có nhu cầu, bất kể chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo. Vấn đề coronavirus chỉ gia tăng nhu cầu của những người chúng tôi phục vụ và những đòi hỏi về dịch vụ của chúng tôi. Các khoản vay mà chúng tôi đã nộp đơn xin cho phép các dịch vụ thiết yếu của chúng tôi tiếp tục hoạt động trong thời gian khẩn cấp quốc gia.

Ngoài ra, các lệnh ngừng hoạt động và suy giảm kinh tế liên quan đến virus đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, bao gồm hàng ngàn dịch vụ Công Giáo - nhà thờ, trường học, y tế và dịch vụ xã hội - sử dụng khoảng 1 triệu người ở Hoa Kỳ. Những khoản vay này là một con đường sống thiết yếu để giữ hàng trăm ngàn nhân viên trong biên chế, đảm bảo các gia đình duy trì bảo hiểm y tế và cho phép nhân viên giáo dân tiếp tục phục vụ anh chị em của họ trong cuộc khủng hoảng này.

Chương trình bảo vệ tiền lương được thiết kế để bảo vệ công việc của người Mỹ thuộc mọi tầng lớp, bất kể họ làm việc vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận, dựa trên đức tin hay thế tục.

Bất chấp tất cả, hơn 100 trường Công Giáo đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch đóng cửa, hàng trăm trường khác phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và nhà thờ trên cả nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chính xác giống nhau.

Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho mọi người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch khủng khiếp này, cầu nguyện cho tất cả những người bệnh, cho tất cả những người đã chết và đang chịu tang, và đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương vào thời điểm cực kỳ cần thiết này.”

Trước đó, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ - USCCB đã vận động về cứu trợ Covid-19, bao gồm nhu cầu của tất cả người nghèo và dễ bị tổn thương. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley đã khuyến khích các nhà lập pháp xem xét các biện pháp cứu trợ và viện trợ cho những người bị coronavirus, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa nơi làm việc và các gián đoạn khác. Ngài cũng cầu nguyện cho những người bị nhiễm virus và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

“Chúng tôi rất biết ơn những nỗ lực của các nhà lập pháp trong thời gian khó khăn này và kêu gọi họ tiếp tục tìm ra con đường mang lại sự cứu trợ lớn hơn cho mọi người bị đau khổ vì coronavirus và ảnh hưởng của nó trên xã hội, đặc biệt là những người túng thiếu. Mong Y Sĩ Thần Thiêng ở cùng với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này và nhanh chóng khôi phục chúng ta về sức khỏe và hòa bình.”

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn usccb.org