Gần như mọi Giám mục trả lời một cuộc khảo sát cho biết đại dịch coronavirus đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cử hành các bí tích và các nghi thức và các chương trình chuẩn bị bí tích trong giáo phận của họ.

Theo các khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ - CARA tại Đại học Georgetown, Thêm sức, Rước lễ Lần đầu, Tiến trình Khai tâm Kitô giáo cho Người lớn và chuẩn bị các bí tích khác là các mục vụ thường được các Giám mục trích dẫn là bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, sáu trong số 10 Giám mục nói rằng kể từ tháng 3 khi các hạn chế về mục vụ và tham dự thánh lễ được áp dụng, tinh thần của các linh mục, các thừa tác viên giáo dân, phó tế và nhân viên tòa giám mục ít nhất cũng bị ảnh hưởng, theo kết quả khảo sát ngày 9 tháng Bẩy.

Cuộc khảo sát với tiêu đề "Mục vụ ở giữa Đại dịch", đã hỏi các Giám mục về sáu lĩnh vực quan tâm đã phát sinh trong các giáo phận, kể từ khi đại dịch khiến Thánh lễ công cộng bị đình chỉ và việc cử hành bí tích bị hạn chế hoặc bị hoãn lại.

Các câu hỏi tập trung vào ảnh hưởng của đại dịch đối với các giáo phận; những dự tính mục vụ đặc biệt được ban hành do giáo phận; những quan tâm tài chính do đại dịch gây ra; những hành động để giải quyết tình trạng tài chính của giáo phận; những ảnh hưởng của đại dịch đối với các thẩm định của giáo xứ; và hỗ trợ công nghệ của giáo phận cho các trường học và giáo xứ.

Các nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Tông đồ đã gửi qua điện thư ngày 18 tháng 5 bài khảo sát tới các Giám mục trong 177 tổng giáo phận và giáo phận cùng với 20 giáo khu (eparchy) và tiếp theo là gửi điện thư vào ngày 8 tháng 6 cho những người không trả lời. Nhìn chung, có 116 Giám mục (59%) đã trả lời bằng việc công bố báo cáo. Khoảng 60% các Giám mục giáo phận đã trả lời và khoảng 50% các Giám mục giáo khu đã trả lời, theo các báo cáo cho biết.

Các quan chức của CARA cho biết kết quả của cuộc khảo sát có thể bị ảnh hưởng hay không khi một Giám mục trả lời trong khi giáo phận hoặc giáo khu của ngài bị phong tỏa hoàn toàn hoặc khi các hạn chế bắt đầu được dỡ bỏ.

Khi nói đến các bí tích cụ thể, 99% các Giám mục nói rằng Thêm sức đã bị ảnh hưởng rất nhiều hoặc phần nào; 99% về Rước lễ Lần đầu tiên; 92% về Tiến trình Khai tâm Kitô giáo cho người Trưởng thành; và 94%, về các chương trình chuẩn bị bí tích khác; 98% về cử hành Hôn phối; 91% về Rửa tội; 93% về Đám tang.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cho thấy tinh thần của các nhân viên giáo hội đã bị ảnh hưởng rất nhiều hoặc phần nào. Sáu mươi phần trăm các Giám mục nói rằng tinh thần của họ đã bị ảnh hưởng. Nhiều người trả lời cho biết tinh thần của các thừa tác viên giáo dân (71%), linh mục (68%), nhân viên tòa giám mục (67%) và phó tế (62%) đã bị ảnh hưởng. Trong khi đó, 54% Giám mục cho biết khả năng của các Tổ chức Bác ái Công Giáo phục vụ những người có nhu cầu cũng bị ảnh hưởng.

Jonathan Wiggins, giám đốc khảo sát giáo xứ tại CARA, nói với Catholic New Service - Dịch vụ Tin tức Công Giáo, cuộc khảo sát cung cấp một cái nhìn sớm về cách thức đại dịch ảnh hưởng đến đời sống giáo hội. "Điều thực sự gây ấn tượng với tôi là một công việc đang tiến triển vì các giáo xứ trở lại bình thường về việc tham dự Thánh lễ, bí tích, cho hay bất cứ điều gì đặc trưng cho đời sống Công Giáo thông thường", Wiggins nói. "Đây chỉ là một vài tháng và chúng tôi không biết những ảnh hưởng lâu dài sẽ là gì đối với các giáo phận và giáo xứ, " ông nói thêm.

Một cuộc khảo sát tương tự về các quản xứ của CARA đang được tiến hành, Wiggins nói thêm. Cuộc khảo sát của các Giám mục cho họ cơ hội đưa ra những câu trả lời ngắn gọn bằng văn bản cho những câu hỏi về các viễn cảnh mục vụ mà họ có thể đã thực hiện, như việc miễn chuẩn tham dự thánh lễ hàng tuần, hướng dẫn về việc cử hành các bí tích như bí tích rửa tội và hôn nhân, và chỉ thị tuân thủ lệnh của chính quyền tiểu bang và địa phương.

Những phản hồi không được định lượng trong báo cáo CARA. Nhưng nó bao gồm các ý kiến ​​từ các Giám mục mô tả các bước họ đã thực hiện khi đại dịch dẫn tới việc phong tỏa nhà thờ, trường học và kinh doanh vào tháng Ba và sau đó giảm bớt vào tháng Năm và tháng Sáu.

Một số Giám mục cho biết họ cung cấp thông tin cập nhật hàng tuần liên quan đến phụng vụ, tài chính, làm thế nào giáo dân có thể đóng góp cho giáo xứ của họ trong thời gian đóng cửa, và làm thế nào giáo xứ có thể mở lại các Thánh lễ công cộng và tiếp nhận các bí tích.

Các Giám mục trả lời cho biết họ đã hướng dẫn các giáo xứ tuân theo các hướng dẫn của nhà nước khi các Thánh lễ công cộng được nối lại và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành quãng cách xã hội và cử hành Thánh lễ trong các không gian mở như bãi đỗ xe.

Về tài chính, các Giám mục nói rằng họ lo ngại rằng việc mất thu nhập từ các đóng góp Chúa Nhật sẽ tác động dữ dội đến giáo xứ. Họ cũng nói rằng họ lo lắng về ảnh hưởng của thất nghiệp gia tăng đối với giáo dân và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Với những tổn thất về doanh thu, một số Giám mục nói rằng các nhân viên giáo xứ và giáo phận có thể phải giảm bớt. Để giúp các giáo xứ quản lý tài chính, các giáo phận đã cung cấp hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau.

Chín mươi lăm phần trăm các Giám mục nói rằng giáo phận của họ đã giúp các giáo xứ nộp đơn cho các chương trình hỗ trợ của liên bang hoặc tiểu bang, như Chương trình Bảo vệ Tiền lương – Paycheck Protection Program. Các bước khác được thực hiện bởi các giáo phận bao gồm khuyến khích giáo dân xem xét việc đồng góp cho giáo xứ qua mạng điện tử (87%); đóng cửa các trường tiểu học Công Giáo (20%) hoặc trung học phổ thông (14%); sa thải nhân viên giáo phận (17%); nhân viên giáo phận nghỉ việc (16%); loại bỏ các chương trình giáo phận (15%); đóng cửa các giáo xứ (3%).

Một quan tâm khác của các Giám mục là họ tập trung vào việc mọi người sẽ trở lại Thánh lễ Chúa nhật sau một thời gian dài vắng bóng. Họ nói rằng không có giáo dân trở lại, triển vọng tài chính cho các thực thể giáo hội là nghiệt ngã.

Các Giám mục cho biết họ hy vọng giáo phận của họ sẽ nhận ra những hậu quả kinh tế lâu dài, đặc biệt là nếu các đóng góp hàng năm để hỗ trợ các bộ khác nhau không được thực hiện. Một Giám mục đã viết rằng "chúng tôi có thể phải để nhân viên ra đi. Sẽ không thể thực hiện tầm nhìn về việc truyền giáo mới và giáo lý bao gồm các chương trình đào tạo đức tin."

Các Giám mục cũng nghĩ đến khả năng thanh toán tài chính của các trường Công Giáo. Một số người được hỏi cho biết họ sợ rằng tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ dẫn đến việc phụ huynh không còn đủ khả năng chi trả học phí, khiến việc ghi danh giảm xuống và dẫn đến việc đóng cửa trường học. Việc đóng cửa như vậy đã xảy ra, theo Hiệp hội Giáo dục Công Giáo Quốc gia, với hơn 100 trường học đã tuyên bố họ đã đóng cửa kể từ khi kết thúc năm học vào mùa xuân.

Phần lớn các giáo phận cũng tăng cường cung cấp hỗ trợ công nghệ để giúp các giáo xứ phát hình trực tiếp Thánh lễ và cho phép các trường chuyển sang học trực tuyến trong một khung thời gian ngắn.

Sáu trong 10 Giám mục (62%) cho biết giáo phận của họ tham gia rất nhiều vào việc giúp đỡ các giáo xứ trực tuyến; 22% khác nói rằng họ có liên quan; 10% cho biết họ đã giúp một chút và 6% cho biết họ không giúp đỡ.

Các trường học đã nhận được rất nhiều hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang học trực tuyến vì 79% Giám mục trả lời rằng các giáo phận của họ đã giúp đỡ rất nhiều; 12% giúp được phần nào; 4% giúp một chút và 5% không giúp gì.

Công nghệ cũng cho phép các Giám mục giữ liên lạc với các nhân viên giáo phận của họ khi họ sắp xếp các cuộc họp ảo và liên lạc chia sẻ trực tuyến. Một Giám mục nói rằng ngài đã thu các video hỗ trợ cho nhân viên bệnh viện và một video khác cho giáo dân về sự chậm trễ trong việc lãnh nhận các bí tích.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: catholicnews.com