*” Chúng ta đứng thẳng, đứng kiêu hãnh,
Và chúng ta chỉ quì gối trước Thiên Chúa Toàn Năng.”

( Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4/7/20 )

- Có những hành động chẳng cần giải thích mà ai cũng hiểu.
- Có những âm mưu cố tình che dấu mà ai cũng biết.

Trăm năm có lẻ cũng qua,
Trùng dương sóng cuộn bài ca muôn đời,
Mải mê danh vọng gọi mời,
Phút giây tỉnh ngộ hết thời còn đâu !

Quì gối làm gì bạn thấy không?
Cúi đầu câm lăng giữa đám đông,
Tại sao lại phải làm như thế,
Hành động phô trương có thật lòng?

Vua chúa ngày xưa ngự trên ngai,
Quần thần quí mọp xếp hàng dài,
Bày tôi chỉ là đám nô lệ,
Mở miệng xin tuân chấp lệnh ngài.

Tưởng rằng ngày ấy đã xa rồi,
Quân chủ phong kiến đã xa xôi,
Nhưng xem lảng vảng nơi đâu đó,
Vẫn còn những kẻ sống tôi đòi.

Cố quì tám phút đúng thi hành,
Xưng tụng tội đồ cho nổi danh,
Ham tiền hay trò chơi xin phiếu,
Mưu ma chước quỉ thật khó thành !

Mỹ quốc dậy sóng chẳng yên lành,
Con vi còn tiếp tục hoành hành,
Lại thêm bọn biểu tình cướp phá,
Biểu tượng đất nước đập tan tành !

Ngụy danh là kỳ thị màu da,
Khuấy động chính bọn antifa,
Cũng đám tay chân của Tàu cộng,
m mưu quyết phá nước Cờ Hoa.

Quí gối chỉ là một trò hề,
Khiến dân tình chán ghét cười chê,
Những kẻ giật giây trong bóng tối,
Giờ đây lộ mặt quá ê chề !

Ai ơi ! Nhớ lấy điều này :
Luật trời quả báo hằng ngày khắc ghi,
Chữ quì liền với chữ qui,
Làm người phải biết nghĩ suy tỏ tường,
Thượng Đế hiện diện muôn phương,
Ta chỉ quí gối theo gương của Ngài.

ĐINH QU N