Trong tâm tình chung của Tuần Tạ Ơn hậu Covid-19 của toàn Giáo phận, với ngày thứ sáu dành cho các giới, các hội đoàn tạ ơn, tại Giáo xứ Tân Mai, Hạt Tân Mai, Thánh Lễ và giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn đã được Cha Chánh xứ và cả cộng đoàn tham dự thật sốt sắng.

Với bầu khí tạ ơn như một ngày lễ trọng đại, đoàn rước kiệu tượng thánh Mẹ Fatima gồm các hội đoàn, các giới, và thiếu nhi đã khơi gợi lên tầm quan trọng của lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria như Thư Chung Đức Cha Giáo Phận mời gọi.

Xem Hình

Thật ý nghĩa và chuyển tải được rất nghĩa, mà ban truyền thông của Giáo xứ- khi trực tuyến Thánh Lễ Tạ Ơn - đã “kết nối”, được giữa quá khứ và hiện tại- nghĩa là trong và sau khi đại dịch - khi phát đi bài hát mà toàn con dân Việt Nam đã từng tha thiết khẩn nài xin Chúa trong nước mắt và sợ hãi giữa cơn dịch bệnh “Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu, thiết tha nài xin Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt mau…” Để rồi, vào chiều ngày Tạ Ơn này, khi tiếng kèn trổi vang lời tung hô Mẹ Maria vì Mẹ đã thương cầu bầu xin Chúa chở che, cũng là lúc lời ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa cất vang lên cách hùng mãnh nhất, mà ai đã kinh qua nỗi sợ của đại dịch đều không thể im lặng.

Với ý nghĩa của Thánh Lễ Tạ Ơn, ngay từ đầu khi bước vào Thánh Lễ, Cha Chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường đã ngỏ lời với cộng đoàn “Trong tâm tình tạ ơn với Tuần Tạ Ơn hậu Covid-19 của toàn thể Giáo phận, hôm nay là ngày dành cho các giới, các đoàn thể trong các giáo xứ, trong toàn giáo phận…Và vì vậy, ngày hôm nay, các đoàn thể, các giới của giáo xứ chúng ta cũng tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Và vì vậy, với việc cung nghinh Đức Mẹ, là chúng ta muốn cùng với Mẹ tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta noi gương Mẹ, cũng biết sống tâm tình tạ ơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến…Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho thế giới, xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ thế giới, mọi người được bình an, và cho đại dịch mau chấm dứt.”

Những tâm tình, hướng ý trên chắc hẳn đã nhắc nhớ mọi người tham dự và sống Thánh Lễ Tạ Ơn này cách sốt sắng, cũng như để Thánh Lễ Tạ Ơn đi vào đời sống của họ trong những ngày kế tiếp.

Với bài Tin Mừng Marco 5, 18-20, đặc biệt câu “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (c.19), một lần nữa, Cha Chánh xứ Vinh Sơn đã nhắc lại một lần nữa điều Chúa muốn người đã được Chúa chữa khỏi cần phải làm gì. “Hãy về và thuật lại những gì Chúa đã làm…và thương anh như thế nào.” Chia sẻ từ ý hướng tạ ơn này, Cha Vinh Sơn đã giúp cộng đoàn có cơ hội nhìn lại và nghiệm rõ hơn giá trị của lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự bình an mà họ - nói riêng- và Giáo phận Xuân Lộc, đất nước Việt Nam nói chung, đang lãnh nhận. Thống kê con số ca nhiễm, chết vì đại dịch covid-19 trên toàn cầu, và tại Việt Nam…Cha Chánh xứ cho thấy đó có hai bức tranh của một sự kiện, một bên là sự khủng khiếp tai họa từ đại dịch trên thế giới- tại nhiều quốc gia, và một bên là sự an bình- nước Việt Nam- nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính từ hai bức tranh đối lập rõ nét này, lời tạ ơn của từng người tín hữu Việt Nam, cụ thể là giáo dân, mọi thành phần trong cộng đoàn Giáo phận sẽ thấy mình cần phải tạ ơn Chúa biết bao. Cũng trong bài giảng, Cha Vinh Sơn đã nhắc đến những chiều kích thiêng liêng mà từng người đang lãnh nhận được từ đại dịch: biết khiêm tốn hơn, biết phó thác cậy dựng vào Chúa hơn, biết tìm kiếm sự vĩnh cửu thay phù vân, được củng cố đức tin, được tìm thấy bầu khí thiêng liêng, hiệp nhất, yêu thương trong gia đình…và đó là cũng là lý do để từng người, từng đoàn thể, từng giới tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Hóa hành động từ lời tạ ơn như thi hành đóng góp cho những công việc bác ái, và tiếp tục cầu nguyện xin cho đại dịch Covid-19 chấm dứt hẳn trên toàn thế giới, là các ý tiếp theo mà Cha Chánh Xứ đã nhắc lại như Thư Chung của Đức Cha Giáo Phận mong muốn và mời gọi toàn Giáo phận sống Tuần Tạ Ơn cách cụ thể.

Sau Thánh lễ, mọi hội đoàn, mọi giới cùng tham dự giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn Chúa vì biết bao ơn lành cộng đoàn nhận được. Trước Bí tích Thánh Thể, lời nguyện xin nhưng cũng là lời cam kết với Chúa phát xuất từ tâm tình tạ ơn: xin biết sống thánh thiện, biết yêu thương Chúa và tha nhân nhiều hơn, cũng như tạ lỗi vì những thiếu sót, lỗi phạm, cùng với sự tin tưởng vào lòng Chúa thương xót …là những tâm tình đã cất lên trong Giờ Chầu đặc biệt này.

Chắc rằng, không chỉ nơi giáo xứ Tân Mai, nhưng với ngày thứ sáu của Tuần Tạ Ơn này, tại tất cả các giáo xứ, các hội đoàn, các giới trong giáo xứ đã có những Thánh Lễ, Giờ Chầu để sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria cách đặc biệt theo hướng dẫn của các vị chủ chăn nơi từng giáo xứ.

Và,

Sau khi từng thành phần, từng giáo xứ dâng lời tạ ơn, ngày Tạ Ơn của Giáo Phận – ngày cuối cùng trong Tuần Tạ Ơn hậu Covid-19- tại Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi chiều ngày Thứ Tư 17/6/2020, sẽ là lời Tạ Ơn hiệp nhất đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria như Đức Cha Giáo phận đã và đang mong đợi. “Con cái Giáo phận tề tựu về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã che chở Giáo phận trong cơn nguy khốn. Xin Đức Mẹ tiếp tục gìn giữ Giáo phận được bình an và cầu bầu xin Chúa thương xót, cho đại dịch sớm chấm dứt trên toàn thế giới.”

Để rồi, với sự bầu cử của Mẹ Maria- mà tước hiệu Mẹ vốn có Đức Bà phù hộ các giáo hữu- mà quý Đức Cha, mọi con dân Giáo Phận tin tưởng, Mẹ sẽ “dâng lời kinh tạ ơn của chúng ta lên ngai tòa Thiên Chúa và tiếp tục gìn giữ, che chở con cái Giáo phận Xuân Lộc chúng ta dưới cánh tay từ mẫu của Mẹ. Với tâm tình tạ ơn, Giáo phận chúng ta hăng say tiếp tục chương trình mục vụ: ‘Gia đình và Giới trẻ hãy là Chứng nhân lòng Chúa thương xót. Người trẻ hướng đến trưởng thành toàn diện” để Giáo phận chúng ta trở thành Thánh địa Lòng Thương Xót.’”

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P