ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến, Trong những thâp niên gần đây, nhiều Giáo Hội Địa Phương đã dời lễ mừng kính Chúa Giêsu Thăng Thiên vào Ngày Chúa Nhật với ý hướng mục vụ là tạo điều kiện dễ dàng cho toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa mừng lễ trọng vào Ngày Chúa Nhật sắp tới thay vì thứ Năm tuần nầy.

Khi mừng kính lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, chúng ta dường như được Giáo Hội Mẹ Thánh lữ hành nhắc nhở: Chúa Kitô khi hoàn tất chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã giao phó thì Ngài trở về với Thiên Chúa Cha. Phần Giáo Hội lữ hành phải tiếp tục sứ vụ mà Chúa Giêsu đã khởi sự cho đến ngày Chúa lại đến lần thứ hai trong ngày thế mạt. Đối với cộng đoàn tín hữu chúng ta, đây là dịp để suy niệm về ơn phép rửa tội khi gia nhập vào cộng đoàn Dân Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ đi rao giảng cho thế giới Tin Mừng mà Chúa đã giao phó cho đến ngày Ngài lại đến.

Trong tâm tình đó và với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn…. bắt đầu thánh lễ Mừng Kính Chúa Giêsu Thăng Thiên với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Theo thánh sử Luca thì 40 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại ở giữa các tông đồ, Chúa đã chuẩn bị tâm hồn các tông đồ để nhận lãnh Thánh Linh. Chúa Thánh Linh sẽ hiện diện với Giáo Hội luôn mãi.

TRƯỚC BÀI II:
Sứ vụ của Đức Kitô là kiện toàn chương trình hoạch định của Thiên Chúa Cha một cách viên mãn và tất cả tạo vật đã được Đức Kitô cứu chuộc sẽ quy tụ trong thân thể Mình Mầu Nhiệm là Giáo Hội.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Kitô trước khi về trời đã trao quyền cho các tông đồ đi khắp nơi rao giảng, làm phép rửa cho những ai tin. Ngài hứa sẽ ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Thiên Chúa Cha đã cho Đức Kitô sống lại từ trong cõi chết và nay ngự bên hữu Ngài. Đức Kitô đã trở nên trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Với lòng tin tưởng chúng ta nhờ Ngài chuyển cầu những ý nguyện sau đây lên Thiên Chúa Cha.

1. Xin cho Giáo Hội lữ hành luôn là khí cụ của Chúa đem Tin Mừng Phục Sinh cho những ai chưa biết Tin Mừng nầy. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những anh chị em tân tòng đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong Mùa Phục Sinh, với ơn Chúa ban, họ khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa muốn cứu nhân loại, qua việc sai Con của Ngài đến trần gian. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Với ơn Chúa Thánh Thần tác động, xin cho chúng ta được trở thành những chứng tá của Tin Mừng trong thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta dùng ít giây thinh lặng, dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư của gia đình hay cá nhân trong thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên hôm nay.

* Dành ít giây thinh lặng...... sau đó đọc câu sau đây như thường lệ.

Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời được hưởng niềm vui bất diệt muôn đời trên thiên quốc. đặc biệt là những nạn nhân của Covid - 19. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết thi hành sứ mệnh truyền giáo trong hoàn cảnh chúng con đang sống. Qua sự rao giảng Tin Mừng nầy, thế giới của chúng con mỗi ngày sẽ thêm nhiều người tin thờ Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.