ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Trong mùa Phục Sinh, chúng ta suy niệm về sự phục sinh của Chúa. Trong những tuần lễ kế tiếp, chúng ta sẽ suy niệm về vai trò của Chúa Thánh Thần, mà Đức Kitô hứa sẽ sai đến với các tông đồ.

Thánh Thần là nguồn an ủi và cậy trông của các tông đồ và Giáo Hội thời sơ khai. Bắt đầu từ đây, Chúa Thánh Thần sẽ hiện diện và dìu dắt Giáo Hội cho đến thời cánh chung và đức tin của người tín hữu của Chúa sẽ được nuôi dưỡng bằng các nhiệm tích, các nhiệm tích nầy do Đức Kitô thiết lập trong Giáo Hội và được lưu truyền do việc đặt tay của các tông đồ.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Các tông đồ đặt tay và chữa lành bệnh tật, được trình bày trong bài đọc hôm nay, cũng là những hình ảnh của các linh mục ngày nay vẫn thực hiện qua việc đặt tay hoặc cử hành các phép bí tích.

TRƯỚC BÀI ĐỌC II:
Qua sự chết và sống lại, Đức Kitô đã mang lại cho nhân loại ơn trường sinh bất tử. Qua Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ làm cho hoa trái thiêng liêng được sinh hoa kết quả.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Đức Kitô hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ. Qua các bí tích mà linh mục cử hành, đại diện Chúa trao ban và Chúa Thánh Linh làm cho trổ sinh hoa trái. Vai trò của Chúa Thánh Linh rất quan trọng trong đời sống đời sống của người tín hữu hiện nay.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Lễ Hiện Xuống Mới. Với sự cầu bầu của Thánh linh Thiên Chúa, chúng ta mạnh dạn dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ Giáo Hội đang lữ hành trên trần thế. Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Giáo Hội luôn tiến bước trong an bình đuới sự dắt dìu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những ông bà cô bác cao niên trong cộng đoàn-xứ đạo. Xin cho các ngài tìm được nguồn an ủi nơi con cái. Ước chi qua những hoạt động của Hội Cao Niên, các ngài sẽ tìm được tình bạn và niềm an ủi trong tuổi đời xế bóng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa đã sai thánh Philiphê đến với dân ngoại, xin Chúa cũng sai chúng ta đến với những bạn bè quen biết đồng hương, cùng một hoàn cảnh. Với ơn Chúa sáng soi, có thể chúng ta sẽ đem họ về với Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang chuẩn bị để lãnh nhận bí tích thêm sức trong Lễ Chủa Thánh Thần Hiện Xuống sắp tới, nhờ các giảng viên giúp đỡ, họ sẽ xứng đáng lãnh nhận nguồn Bảy Ơn sung mãn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu của Chúa đã qua đời. Đặc biệt, những linh hồn chúng ta nhớ đến trong tuần lễ nầy. Đặc biệt là những nạn nhân của Covid-19. Chùng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Qua sự phục sinh, Chúa đã chiến thắng bóng tối và ma quỷ. Xin Thần Khí của Thánh Linh Thiên Chúa luôn gìn giữ chúng con tránh xa ba thù: thế gian, xác thịt và ma quỷ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen