Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Theo truyền thống của Giáo Hội, Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Với đôi phút dọn lòng để bước vào thánh lễ, chúng ta suy nghĩ về ơn gọi sống đời hiến dâng. Đồng thời, mỗi người được mời gọi cầu nguyện và nâng đỡ những ai đáp lại tiếng gọi của Trời Cao.

Chúng ta hãy tiếp tay với Giáo Hội trong việc cổ võ và khuyến khích con em tìm hiểu và theo đuổi ơn thiên triệu. Chúng ta phải rộng tay đóng góp vào việc huấn luyện các chủng sinh, tu sĩ dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta cầu xin Chúa là Chủ Ruộng sai nhiều thợ gặt vào cánh đồng của Ngài.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiếp tục bài giảng của Thánh Phêrô trong ngày lễ Ngũ Tuần: Chúa Thánh Linh đã khai mào một kỷ nguyên mới. Ơn Thánh Linh ngày xưa vẫn còn cần cho thế hệ của chúng ta hôm nay.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phêrô trình bày vai trò của Đấng Chăn Chiên Lành, Ngài phải hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Đó là hình ảnh trung thực của các chủ chăn coi sóc các linh hồn qua các chức vụ Giáo Hoàng, Giám Mục và Linh mục của Chúa trong Giáo Hội.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Đấng Chăn Chiên Lành, các con chiên của Ngài thì biết tiếng Ngài và theo Ngài. Ngài là cửa dẫn chúng ta đến nguồn sống dồi dào.


Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Kitô đã sống lại thật, đó là niềm vui và niềm hy vọng thân xác của chúng ta sẽ sống lại trong ngày sau hết. Với sự tin tưởng nầy chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin hôm nay:

1. Chúng ta cầu nguyện các riêng cho Đức Thánh Cha, Các Giám Mục, Linh mục của Chúa trong Giáo Hội. Xin cho các Ngài luôn trung thành phân phát những mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho cho những thanh thiếu niên đang tìm hiểu hay đang bước theo tiếng gọi của Chúa sống đời hiến dâng, xin cho họ luôn đủ nghị lực để trung thành trong ơn gọi. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin Chúa cho những anh chị em đang tu học trong các dòng tu nam nữ. Xin cho họ được trở thành những người thợ nhiệt thành phục vụ vườn nho Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho gia đình của chúng ta trở nên những gia đình bảo trợ ơn gọi trong những điều kiện có thể được để Giáo Hội có thêm những điều kiện để nuôi dưỡng ơn thiên triệu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ nam nữ của Chúa đã qua đời, đăc biệt những linh hồn vì lòng hiếu thảo, chúng ta nhớ đến trong tuần lễ nầy. Chúng ta không quên cầu nguyện cho những nạn nhân của Covid-19 trên thế giới hiện nay.... Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, chúng con là những con chiên trong đàn chiên của Chúa, Chúa đã dưỡng nuôi chúng con trên đồng cỏ xanh tươi, qua các phép bí tích. Xin cho chúng con biết nghe tiếng Chủ Chăn, qua sự hướng dẫn của Giáo Hội. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.