72. ẨN SƯ NỔI TIẾNG TRONG BIỂN

Vương Đình Trận tự Trĩ Ngân là một kỳ tài.

Từ nhỏ đã sáng dạ hơn người, nhưng ông ta thường ngày thích rong chơi là chính, luôn luôn ham chơi cùng với bạn bè đồng lứa và mãi mê chơi đùa vui đùa bất kể ngày đêm.

Cha mẹ dùng roi đánh ông ta, ông ta vội vàng la lớn:

- “Người lớn tại sao lại ngược đãi “ẩn sư nổi tiếng trong biển !”

Câu nói này khiến cho cha mẹ vừa chịu không được lại vừa tức cười.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 72:

Thường những đứa trẻ sáng dạ thì ham chơi hơn là học, nhưng nếu được hướng dẫn tốt thì sự sáng dạ ấy càng sáng hơn và giúp ích cho trẻ nhiều hơn.

Giáo dục trẻ em rất quan trọng, không những cho con cái đi học mà thôi nhưng cần phải giáo dục chúng nên người.

Ở các nước tiên tiến người ta quá chú trọng việc học của con cái, mà rất ít chú trọng đến đạo đức của chúng nó, tiền đầu tư cho một em bé vào các lớp mầm, chồi, lá rất nhiều, có khi hết nửa tháng lương của bố cha mẹ gộp lại, nhưng lại rất ít đầu tư cái gốc là đạo đức cho con của mình, kết quả là cha mẹ phải nghe lời con cái chứ không phải con cái nghe lời cha mẹ, con cái là cha mẹ của cha mẹ chứ không phải là con của cha mẹ, và có những điều rất “ngược đời” xảy ra trong gia đình vì cha mẹ đã đặt con mình lên bệ thờ để thờ, nên coi chúng nó như là một ông thần con muốn gì được nấy...

Con cái sáng dạ là một cái may cho nó và cho cha mẹ, nhưng nếu không hướng dẫn dạy dỗ thì sẽ là cái họa cho nó và cho cha mẹ.

Cha mẹ không nên quá khắc khe với con cái, nhất là khi chúng đã lớn, nhưng cần phải lấy tình yêu thương mà quan tâm và nhất là kiên nhẫn chỉ ra cho con cái biết cái nào đúng cái nào sai.

Cha mẹ là người Ki-tô hữu thì chắc chắn luôn dạy con mình noi gương Đức Chúa Giê-su khi còn nhỏ: biết vâng lời và thảo kính cha mẹ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info