ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, chúng ta cùng theo chân Đức Kitô trên đường rao giảng Tin Mừng và cùng với Ngài dừng chân bên bờ giếng Giacób. Bên bờ giếng nầy, Chúa Giêsu đã gặp người thiếu phụ Samaritana đến múc nước. Từ việc Chúa Giêsu xin người thiếu phụ nước uống để đỡ khát, Chúa đã hướng người thiếu phụ nầy đến một thứ NƯỚC HẰNG SỐNG.

Đời sống của người tín hữu chúng ta phải luôn khao khát thứ nước mà Chúa đã hứa cho người thiếu phụ, nước hằng sống, nếu chúng ta biết cần đến Chúa, chạy đến Ngài để gặp gỡ Ngài trong sự cầu nguyện và năng lãnh nhận các phép bí tích.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Bài đọc thứ I hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện Môisen dẫn dân Dothái về Đất Hứa. Họ đang ở giữa sa mạc và đang khát. Môisen đã cầu xin Chúa ban cho họ nước. Chúa đã làm phép lạ cho nước chảy ra từ tảng đá Aqua, để cứu họ và đoàn súc vật.

TRƯỚC BÀI II:
Niềm hy vọng được Thiên Chúa cứu chuộc và thứ tha phải là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu, qua sự chết và phục sinh của Chúa Kitô.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Bài đọc thứ I đã chuẩn bị phần nào cho bài Tin Mừng chúng ta sắp nghe hôm nay. Chúa dùng câu chuyện xin nước bên bờ giếng Giacób để hướng lòng chúng ta đến nguồn nước hằng sống chảy ra từ nguồn của 7 phép bí tích Chúa đã thiết lập trong Giáo Hội.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Tư tưởng của các bài đọc hôm nay, phần nào hướng chúng ta về phép rửa tội. Chúng ta cầu xin Chúa, qua việc được tái sinh làm con cái Chúa, chúng ta sẽ làm chứng nhân cho Chúa qua ơn được làm con cái Chúa.

1. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và tất cả những ai đã được tuyển chọn vào chức vụ thánh, luôn được tràn đầy ơn Chúa, để hướng dẫn dân Chúa mạnh dạn tiến về Đất Hứa trong ơn Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho Dân Riêng Dothái của Chúa - vì qua dân tộc của họ - ơn cứu chuộc đã đến với nhân loại. Xin Thánh Linh Thiên Chúa mở lòng trí họ, để họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa Giavê thể hiện nơi Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Qua tinh thần của bài Tin Mừng, câu chuyện bên bờ giếng Gacób, chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em vì hoàn cảnh nào đó phải sống ly thân hoặc ly dị, với ơn Chúa trợ lực, sẽ mang lại cho họ niềm cậy trông. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những anh chị em tân tòng, đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội trong mùa Phục Sinh. Với sự giúp đỡ của các giảng viên giáo lý, họ sẽ xứng đáng lãnh nhận những bí tích khai tâm Kitô giáo. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin Chúa trả công bội hậu, cho những giảng viên giáo lý trong cộng đoàn xứ đạo, đã hy sinh thời gian, để chuẩn bị cho những ai muốn gặp gỡ Chúa, qua bí tích rửa tội. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, chúng con dâng kên Chúa những ý nguyện cầu của cộng đoàn dân Chúa đang họp nhau trước tôn nhan Chúa. Xin cho đời sông của con cái Chúa nơi trần gian luôn sống gắn bó, mật thiết với Chúa, qua sự cầu nguyện, lãnh nhận các phép bí tích. Đặc biệt là bí tích giải tội và thánh thể. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.