THUYỀN VỀ BẾN CHIỀU TÀ/OCEAN SUNSET

Ảnh của Robert Helfman

Mênh mông biển rộng chiều tà

Bên tôi có Chúa thật là yên tâm.

(bt)