CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Hiệp thông cùng mọi người khắp nới

tưng bừng đón ngày Chúa Giáng Sinh

và chào mừng năm mới

Gia đình Trang ảnh Chiêm/Niệm/Thiền

Kính chuc quí độc giả và quí quyến:

đón nhận muôn vàn hồng ân

của Chúa Hài Đồng

Năm mới 2020

Bình an, Hạnh phúc

Trân trọng