Nhân ngày lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Giáo Hội Việt nam, Bổn mạng các Hội đồng mục vụ giáo xứ. lúc 8 giờ sáng 25 / 11 / 2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, hơn 240 Thành viên Ban Thường vụ của 51 Giáo xứ và 7 Giáo họ biệt lập trong Giáo phận, cùng về đây, gặp gỡ chia sẻ: kinh nghiệm mục vụ, quản trị và điều hành tại các Giáo xứ.

Trong phần Huấn giáo và Tu đức, Cha Phan-xi-cô X Nguyễn Văn Thịnh – Đặc trách mục vụ Giáo dân đã giới thiệu nhiều tấm gương đạo đức Thánh thiện và lòng trung kiên vì Đạo Chúa của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để các tham dự viên cảm nghiệm học hỏi và noi gương Đức tin, nhân đức thờ phượng, siêng năng tham dự Bí tích, chu toàn bổn phận, sống tâm tình phục vụ. Tham dự viên cần dấn thân với các nhân đức: Tin, Cậy, Mến. Thưc hành trong Ơn gọi làm Ki-tô Hữu trong gia đình, trong Giáo Hội và xã hội hôm nay, trong việc loan báo Tin Mừng, cách riêng trong công việc mục vụ, quản trị và điều hành tại Giáo xứ cùng với Cha Quản xứ.

Xem Hình

Một điều được mong đợi, đó là anh Gioan Đổ Thiệt và anh Tô-ma Trương Văn Ân chia sẻ với tham dự viên một số thông tin, kinh nghiệm và bài học về Người Tông đồ Giáo dân, trong dịp 2 anh dự Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân toàn quốc lần thứ I diễn ra từ ngày 16 đến 18 / 7 / 2019 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu.

Trong dịp này, Ban Đại diện các Hội đồng mục vụ Giáo xứ của Giáo phận Đà Nẵng được thành lập, với các thành viên:

1. Ông Phan-xi-cô Xavie Nguyễn Văn Hiến, Trưởng BTV Giáo xứ Chính Tòa – làm Trưởng Ban

2. Ông Phê-rô Trương Ngọc Lân, Trưởng BTV Giáo xứ Hòa Minh - làm Phó Ban

3. Ông Tô-ma Trương Văn Ân, Phó BTV Giáo xứ Nhượng Nghĩa – làm Phó Ban

4. Bà Maria Lưu Thị Thu Thủy, Thủ Quỹ Giáo xứ Chính Tòa – làm Thư ký và Thủ Quỹ

Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Giáo phận Chủ sự, với phụng vụ Thánh lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đức Cha đã chia vui vì niềm vui gặp gỡ, trong tinh thần Đức tin, trong hiệp nhất yêu thương, sống đức tin và loan báo Tin Mừng. Đức Cha cầu chúc nhiều phúc lành của Thiên Chúa đến từng thành viên nhân ngày lễ Bổn mạng các Hội đồng mục vụ Giáo xứ ( HĐMV GX). Quý Cha đồng tế đã dâng lời cầu nguyện cho các Thành viên HĐMV GX đã qua đời. Đức Cha mời gọi sự cộng tác một cách tích cực của các thành viên HĐMV GX với Cha Quản xứ trong khiêm hạ sẻ chia, trong hiền hòa nhẫn nại, với tinh thần xây dựng Hội Thánh là thân thể Chúa Ki-tô.

Cuối Thánh lễ, ông Tân Trưởng Ban Đại diện, Đại diện các Thành viên HĐMV có lời cám ơn Đức Cha, Quý Cha đồng tế và Quý Cha đặc trách, đã Huấn giáo, nâng đỡ, xin tiếp tục nâng đỡ trong trách nhiệm và bổn phận của từng Người. Ông cũng nói lên quyết tâm của các thành viên sống tinh thần của các Thánh Tử Đạo, có lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh, hy sinh, vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt những tin yêu và tín nhiệm của Giáo Hội và Cộng đoàn trao phó.

Xin Phúc lành của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban nhiều ơn cho Giáo Hội Việt Nam, từng Tín hữu Việt Nam, cách riêng Quý Thành viên Hội đồng mục vụ Giáo xứ.

Tô-ma Trương Văn Ân