20. Khi con đang căm giận than thở thì con vẫn con đang thuận theo dục tình, không khắc trị tình cảm lệch lạc và lòng đầy tư dục.(sách Gương Đức Chúa Giê-su )

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info