7. Con cần phải làm một người thánh thiện, như Thiên Chúa muốn con thánh thiện. (Thánh Bonavita)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info