140. Một khi cởi đi cái áo cũ của linh hồn rồi lại mặc lên, thì đó là một chuyện không may.

(Thánh Cyrillus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info