85. BÀ VỢ TUỔI TRÂU

Tuổi của quan huyện là chuột, khi đến ngày sinh nhật của ông thì các thuộc hạ muốn lấy lòng ông ta, bèn góp tiền mua một con chuột bằng vàng biếu tặng.

Quan huyện nhận quà biếu rất là vui vẻ và nói:

- “Các ngươi biết không, vài ngày nữa là sinh nhật của bà xã tao, bà ta tuổi trâu đấy !”

(Tiếu phủ)

Suy tư 85:

Ở đời ai cũng có lòng tham, anh tham, chị tham và tôi cũng tham, người người đều có lòng tham, đó là hậu quả của tội nguyên tổ vậy.

Nhắc khéo người ta mừng sinh nhật của vợ nhớ biếu con trâu vàng vì vợ tuổi trâu thì đúng là hết ý, nhưng cái quan trọng ở chỗ ông chồng này rất sợ vợ và biết lòng tham của cải vàng bạc của vợ mình, bởi vì có những ông chồng đối với thiên hạ thì hét ra lửa, nhưng khi về nhà vợ “ho” một tiếng thì run như bà già mắc mưa, thế mới biết Chúa công bằng vô cùng...

Có những ông chồng nghe lòng tham của vợ mà chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của người khác; có những bà vợ vì lòng tham chức quyền của chồng mà trở thành vợ bé hoặc làm người tình của thủ trưởng cơ quan nơi chồng mình làm việc, để đường công danh của chồng mình rộng mở; có những người đã dâng mình làm tôi tớ Chúa rồi, nhưng vẫn có lòng tham của cải tiền bạc nên không làm tròn bổn phận mục tử của mình.

Lòng tham thì không đáy nên nó nuốt hằng hà sa số linh hồn của con người ta qua mọi thời đại, trong đó có cả những người Ki-tô hữu.

Xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta khỏi lòng tham không đáy của ma quỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info