135. Vong ân phụ nghĩa thì giống như gió nóng thổi khô cạn nguồn suối nhân ái thiện lương, mưa rào từ ái và giòng sông ân sủng.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info