Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau:

1- Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 24/2/2019.

2- ĐTC khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội.

3- ĐTC đưa ra 21 điểm quan yếu để Hội Nghị Thượng Đỉnh Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội thảo luận.

4- Diễn tiến ngày đầu tiên của cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội.

5- Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội, ngày thứ hai.

6- Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội, ngày thứ ba.

7- Kinh thánh có thể truy cập bằng 3362 ngôn ngữ.

8- Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, GM chính tòa Long Xuyên.

9- Giới thiệu Thánh Ca: Khúc Ca Tạ Ơn.