Phân Ưu:
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
nhận được tin 2 tu sĩ thuộc Tu Hội Tận Hiến (ICM) đã an nghỉ trong Chúa
do tai nạn xe tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2018.


Tu sĩ: Giuse Thái Viết Cường, ICM
Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể - Truyền Giáo, Quê quán: Giáo phận Vinh
Sinh ngày: 16/07/1988 – Tạ thế ngày: 31/12/2018
Hưởng dương: 30 tuổi.


Tu sĩ: Giuse Phạm Văn Lâm, ICM
Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể - Truyền Giáo; Quê quán: Giáo phận Thanh Hóa
Sinh ngày: 09/12/1989 – Tạ thế ngày: 31/12/2018
Hưởng dương: 29 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Lễ phát tang: 7:00 P.M., Thứ 4, ngày 09/01/2019, tại nhà thờ thánh Antôn Padua và thánh Lê Văn Phụng
Địa chỉ: 2305 Chotaw Dr. Baton Rouge, LA 70815.
Cầu nguyện và thăm viếng 7:30 P.M., Thứ 5 và thứ 6, ngày 10 & 11/01/2019:
tại nhà Quàn Rabenhort: 1100 Florida BLVD. Baton Rouge, LA 70815
Thánh lễ An Táng10:00 A.M., Thứ 7, ngày 12/01/2019.
tại nhà thờ thánh Antôn Padua và thánh Lê Văn Phụng, 2305 Chotaw Dr. Baton Rouge, LA 70815.

Xin hiệp thông cầu nguyện với Cha Bề Trên Việt Hưng ICM và Tu Hội Tận Hiến, cùng đại gia đình tang quyến.
Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất thánh, xin Thiên Chúa đón nhận hai linh hồn Giuse
được vào nơi hằng sống là Nước Thiên Đàng.

LM Trần Công Nghị
và Ban Giám Đốc VietCatholic