74. Giá trị một lời tán tụng Thiên Chúa trong nghịch cảnh, vượt qua giá trị của ngàn câu cám tạ Thiên Chúa trong hoàn cảnh thuận lợi.

(Thánh John Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info