73. Con người ta càng chuyên việc tu đức, thì càng cảm thấy sự khổ cực ở đời này, và càng hiểu sự yếu mềm của bản tính.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info