“Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta…” Trong tâm tình của bài đáp ca Lễ Ngày Giáng Sinh hôm nay do các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Linh Fresno Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang hát trong ngày Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh đã cho con người chúng ta ý thức và cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và cái nhìn sâu xa hơn mầu nhiệm Đấng Cứu Thế.

Xem Hình

Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Fresno đã sốt sắng chuẩn bị 3 ngày Tĩnh Tâm bắt đầu là chầu Thánh Thể do Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Phi Hùng phụ trách, sau là dọn mình xưng tội và rước lễ. Cha Chánh Xứ Giuse Đinh Toàn Victor mời được Cha Phalô Nguyễn Hải Đăng dòng Đa Minh đến để giảng phòng cùng với Cha khách Giuse Nguyễn Nhất Thắng thuộc dòng Chúa Cứu Thế nhân dịp về thăm gia đình đến để ban phép Bí Tích Hòa Giải.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết nhìn ra thân phận yếu đuối của chúng con, để chúng con biết cảm thông, an ủi để giúp nhau sống tốt trở thành con người mới dọn mình cho xứng đáng để đón Chúa giáng sinh một lần nữa trong tâm hồn của mỗi người chúng con. Đồng thời chúng con cũng không quên tạ ơn Thiên Chúa Cha đã ban quà tặng cứu độ cho nhân loại là chính Chúa Giêsu Kitô một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ nơi hang đá Bêlem, giữa mùa đông giá rét cách nay trên hai ngàn năm.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương..”

Nguyện Chúc Cha Chánh Xứ, quí Cha, Thầy Phó tế và mọi người mọi nhà trong Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang một Mùa Giáng Sinh An Lành và Thánh Đức.

Magarita Nguyễn Phương Lan.