18. SỬA CHÂN GIƯỜNG
Có một cái giường thấp thiếu một chân, chủ nhân liền sai a Lưu đi chặt cành cây về làm lại.
A Lưu đùa giỡn cả ngày trong rừng cây không màng đến chuyện chặt cây. Sau khi về nhà, đưa tay phân bua nói:
- “Ai dà, cành cây toàn là mọc ở trên, không có cành nào mọc ở dưới cả !”
(A Lưu truyện)

Suy tư 18:
Con người ta sống ở đời bất kỳ ở cương vị nào, giàu hay nghèo đều luôn cảm thấy thiếu: có người cảm thấy thiếu tiền nên ra sức kiếm tiền bất kể danh dự của mình nó như thế nào; có người cảm thấy thiếu quyền lực nên luôn đấu tranh để được quyền lực bất kể mạng sống và lương tâm của mình hay người khác; có người cảm thấy thiếu ăn cho nên đi đến đâu là vơ vét đến đó...
Thế giới chiến tranh vì thiếu tình người.
Xã hội loạn vì thiếu tình thương.
Gia đình tan nát vì thiếu tình yêu.
Bạn bè phản bội nhau vì thiếu tình thông cảm...

Tình yêu không “mọc” ở trên cao, nhưng nó “mọc” ở trong trái tim của mỗi con người, chỉ cần chúng ta nghe và thực hành lời của Đức Chúa Giê-su mà mở rộng trái tim, thì tình thương hình như sẽ làm cho chúng ta có thêm chân để chạy khắp nơi đem lại hoà bình cho nhân loại, an vui cho xã hội, hạnh phúc cho gia đình và tình thông cảm với bạn bè...
Đức Chúa Giê-su nói như sau:
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới
là anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.”

“Hãy yêu thương nhau” là lệnh truyền có sức mạnh bù lại chỗ thiếu sót của nhân loại mà ma quỷ đã phá hoại ngay từ thuở tạo dựng đất trời...
“Hãy yêu thương nhau” cũng bù lại nơi quả tim thiếu vắng tình thương tha nhân của tất cả chúng ta...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info