64. Nơi để tán tụng vật không có linh hồn là ở bên ngoài; nơi có thể khen ngợi người có linh hồn, không ở bên ngoài, mà là ở nội tâm.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info