63. Thánh đức không để ý đến tư tưởng có kỳ diệu, nói lời kỳ diệu, hoặc là tâm tình có phát ra cảm giác kỳ diệu.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info