11. ĐI CỬA SAU
Một người bạn tìm được Tô Đông Pha đang làm quan ở triều đình, nói với ông ta xin cho mình làm quan. Tô Đông Pha bèn kể một câu chuyện:
- “Có một tên đào mả trộm, một đêm nọ đi đào một cái mộ, thì thấy một người thân đầy hào quang đang ngồi nói với hắn: ta là Vương Dương Tôn của Hán triều, là người chủ trương chôn phần dưới loả thể nên không có gì để cho ngươi.”
Tên trộm ấy lại đi đào cái mộ khác, bên trong là một hoàng đế đang ngồi, nói: “Ta là Hán Văn đế, theo lời ta di chúc thì chỉ chôn theo ta một vài cái bình vài cái hộp, đối với ngươi thì có gì là hữu dụng chứ ?”
Tên trộm không cam tâm, bèn đào thêm cái mộ khác, bên trong là một người khô queo, có sinh khí mà không có lực, nói: “Ta là Bá Di chết đói ở núi Thú Dương, nên không có gì để tiếp tế cho ngươi.”
Tên trộm thở dài một hơi, lại muốn đào thêm cái mộ kế bên, Bá Di nói: “Đó là mộ em của ta tên là Thúc Tế, cũng giống như ta vậy.”

Người bạn ấy nghe xong câu chuyện, biết điều liền cáo từ.
(Hài ngữ)

Suy tư 11:
Trong cuộc sống, con người ta thường có những quan hệ với nhau: quan hệ huyết tộc, quan hệ họ hàng xa họ hàng gần, quan hệ làm ăn, quan hệ bạn bè, quan hệ đồng hương, quan hệ họ hàng linh tông.v.v...
Người đời dựa vào quan hệ họ hàng bạn bè của nhau để xin xỏ này nọ, mà không nghỉ đến năng lực cá nhân mình có thể làm được không, họ cũng không nghĩ đến người mà mình có quan hệ họ hàng ấy, bạn bè ấy có nỗi khổ tâm của họ...
Giữa người Ki-tô hữu với nhau có một quan hệ rất thần thiêng, đó là quan hệ trong đức tin nhờ bí tích Rửa Tội, mối quan hệ này làm cho họ trở nên gần gũi nhau hơn trong lời cầu nguyện, trong việc bác ái, trong công tác phục vụ và trong cuộc sống đời thường.
Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu này được nối dài với nhân loại qua Đức Ki-tô, và nhờ sự quan hệ này mà nhân loại chúng ta được ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên, dù bất cứ đi đâu, ở đâu, làm gì, nếu ở đó có người Ki-tô hữu là trong tâm hồn của chúng ta dấy lên một sự an ủi và cảm thấy gần gủi, bởi vì chúng ta gặp được người anh em chị em của mình trong Đức Ki-tô, đó không phải là mối quan hệ thần thánh hay sao ?
Đức Chúa Giê-su muốn mỗi người Ki-tô hữu đem mối quan hệ này trãi rộng ra trong cuộc sống với tất cả mọi người bất kể lương giáo, bởi vì qua thấy sự quan hệ thân tình này mà người ta nhận ra được Chúa đang ở trong chúng ta.
Đó cũng là một cách truyền giáo vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info