Suy gấm “Bảy sự Thương khó Đức Mẹ” của bà mẹ buôn gánh bán bưng

Sáng nay thứ bảy,
Lại nhằm ngày lễ Mẹ Sầu Bi.
Trên con đường quen thuộc nặng gánh bước đi,
Con thầm thĩ vài kinh và ôn “Bảy Sự Thương Khó”.

Suy đời Mẹ, ngẫm đời con dọc dài đây đó,
Phận đàn bà con thấy giống y chang !
Nỗi đau đầu đời : lời tiên báo của Si-mê-ong,
Lưỡi gươm xuyên lòng Mẹ !
Chồng chết trận : tin mới kịp về,
trái tim con tan nát.

Trốn sang Ai Cập, Mẹ đường dài đắng chát,
Khỏi lửa điêu linh, con bồng bế tản cư.
Ba ngày mất Con, Mẹ nước mắt đầy dư,
Con gái đi hoang, con buồn đau rã ruột.

Đường Núi Sọ, theo Con, Mẹ âm thầm đếm bước,
Gã con có chồng, con dõi mắt trông theo.
Dưới chân thập giá, Mẹ tròn nghĩa thương yêu,
Năm tháng đời con, chứng kiến bao lần sinh ly tử biệt.

Vòng tay Mẹ với xác Con mà lòng đau da diết,
Lần ôm xác chồng, con vỡ vụn trái tim.
Bên huyệt mộ Con, hồn Mẹ phủ bóng đêm,
Ngày vĩnh biệt chồng, con như người đã chết !

Đường Mẹ đi,
Qua “Bảy Sự” tròn tiếng “vâng” tha thiết,
Con yếu đuối dại khờ,
Biết bao lần từ chối Chúa, vong ân.
Nhưng tính khổ đau,
Năm tháng đời con, không chỉ có “bảy phần”,
Ai sầu hơn ai ?
Mẹ ơi, chỉ có Cha trên Trời mới biết !

Sơn Ca Linh
(Mẹ Sầu Bi , 15/9/2018)